Ulykken skjedde like ved krysset til Grefsnesvågen søndag kveld. Sjåføren, en ungdom som ennå ikke er fylt åtten, og dermed heller ikke har førerkort for bil, ble såpass skadet at han ble sendt til sykehus. I følge politibetjent Magne Østgård, har gutten uansett vært heldig.

- Sporene på stedet, og skadene på bilen, tilsier at dette kunne gått veldig galt, sier Østgård.

Ungdommen var, etter det politiet kjenner til, alene i bilen.