Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Naturvernforbundet er glade for mer fornybar energi, men svært kritiske til at vindkraftutbyggingen i Midt-Norge skal «ødelegge urørt natur».

– Denne saken er et kjempedilemma for natur- og miljøvernere. Det er bra at det bygges mer fornybar energi, men vi trenger en energipolitikk som løser klimautfordringene uten å ødelegge urørte naturområder, sier talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG) Rasmus Hansson til NTB.

Tirsdag ble det kjent at Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.

Om lag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.

Vil ha vindkraft til kulturlandskapet

– Dette må være siste gang fornybarutbygging i Norge skjer i urørt natur. Fosen-utbyggingen blir et digert naturinngrep. Det er en feil å tro at vi skal redde klimaet ved å ødelegge resten av den urørte naturen, mener Hansson.

Rasmus Hansson mener det er på tide å diskutere flytting av vindkraftutbyggingen inn i kulturlandskapet, og ut av den urørte naturen.

– I resten av verden står vindturbinene der veiene og kraftledningene allerede er. Det kan bli mye billigere og ødelegge mye mindre. I tillegg må Norge satse langt mer på havvind, hvor vi har åpenbare kompetansefortrinn.

71.000 fotballbaner

Han får støtte fra Steinar Nygaard, leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.

– Store mengder verdifull natur som i dag er uten inngrep, vil nå gå tapt. Det dreier seg om halvparten av den urørte kystnaturen som er igjen i Sør-Trøndelag. Verna vassdrag og trua fuglearter vil bli berørt. Det samme gjelder et viktig sørsamisk reindriftsområde, sier Nygaard.

Ifølge Naturvernforbundet vil vindkraftutbyggingen føre til enorme skader på naturen i området og tap av naturverdier.

Blant annet skal det totale naturarealet som gjøres om til industriområde, utgjøre mer enn 71.000 fotballbaner. Hubro, havørn og mange truede fuglearter vill også bli berørt av vindkraftplanene, mener Naturvernforbundet.