Etter en langvarig debatt om bygging av ny hovedbrannstasjon for Frøya, og påfølgende debatt om denne bør ligge på Melkstaden eller ved dagens stasjon på Siholmen, har rådmannen nå foreslått Melkstaden som endelig valg. Det er formannskapet som først skal behandle saken i sitt møte neste uke.

Som lokalavisa Hitra-Frøya skrev tidligere i uka, har kommunen fått inn tre tilbud på bygging av brannstasjon; Ruta Entreprenør AS (Trondheim), KN EIendomsutvikling AS (Hitra) og Frøya Eiendom AS (Frøya).

-  Frøya kommunestyre vedtar at det inngås leiekontrakt med utbygger for ny brannstasjon på Sistranda. I henhold til innkomne anbud finner Frøya kommune at anbud fra KN Eiendomsutvikling AS med brannstasjon plassert på Melkstaden i sambruk med KN Entreprenør AS er det mest økonomiske fordelaktige og det vises her til den vekting som er foretatt i samsvar med tildelingskriteriene gitt i konkurransegrunnlaget, skriver administrasjonen i sitt forslag til vedtak.

Det er kommunestyret som skal fatte endelig avgjørelse i saken.