Frøya Venstre avholdt sist søndag årsmøte. Etter valget er det klart at Johan G Foss fortsetter som leder i laget. Styret består for øvrig av Arvid Hammernes, Ingrid Skjærstein Johansen, Tove Vedal Wold og Ola Grønskag.

Frøya Venstre mener lokalpartiet kan se tilbake på en godt valg, med 17,6 % av stemmene, det beste Venstre-resultatet i fylket. Med dette beholdt Venstre sine fire representanter i kommunestyret.

At Arbeiderpartiet fikk rent flertall i kommunestyret, mener Venstre vil gi utfordringer for lokaldemokratiet i denne perioden.

Årsmøtet blinket ut følgende prioriterte arbeidsområder for Frøya Venstre i 2016:

- Øyrekka

- Skole

- Morgendagens omsorg, inkludert barn og unge

- Kommunesamarbeid, kommunereform

- Fiskeripolitikk

- Flyktninger. Integrering

- Åpenhet