Aksjeselskapet Aursøy AS er registrert i Brønnøysundregistrene. Espen Henry Wahl Nilsen er daglig leder og styreleder, med Trond Harald Iversen som styremedlem.

Selskapet, som er registrert på Uttian, skal drive drift og utleie av fiskefartøy, samt annen fiskerirelatert virksomhet.