Fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet. Mattilsynet minner derfor alle hundeeiere om å holde hunden i bånd.

Generell båndtvang er en periode hvert år hvor hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet hele tiden. Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder i aktiv tjeneste eller under trening.

-Dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden. For å unngå at hunder skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr er det viktig at alle overholder båndtvangen. Dette er også en tid på året da det er mange mennesker ute. Hold hunden i bånd av hensyn til andre, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Flere kommuner har egne områder hvor det er lov til å slippe hunden løs hele året uavhengig av båndtvangsperioden. Enkelte fylker og kommuner har egne regler om båndtvang på bestemte områder utover den generelle båndtvangstiden, som for eksempel utvidet båndtvang i populære turområder. Ta kontakt med kommunen din dersom du lurer på om det er lokale bestemmelser som har betydning for muligheten til å slippe hunden løs.

Møter du en hund som er løs kan du fange den og levere den tilbake til eieren. Dersom du ikke vet hvem eieren er, skal hunden snarest leveres til politiet.

Den som bryter reglene for båndtvang, kan bøtelegges.