Når formannskapene i Hitra og Frøya mandag møtes for å drøfte veien videre mot en eventuell kommunesammenslåing, er det mulig å følge den historiske debatten på web-tv.

Møtet holdes i rådhuset på Hitra og Hitra kommune har besluttet at de bemanner opp slik at formannskapsmøtet kan kringkastes via web-tv.

Møtet starter kl. 14.00.

Følg denne linken (ekstern lenke) NB: MØTET ER NÅ AVSLUTTET

Administrasjonene i Frøya og Hitra kommuner har laget et utkast til intensjonsavtale mellom kommunene.

Den politiske arbeidsgruppa i Hitra brukte et møte tidlig denne uka til å gå gjennom et forslag fra ordfører Ole Haugen om en mer konkret utformet intensjonsavtale. Her foreslås det blant annet at de adminsitrative funksjonene knyttet til de ulike fagområdene fordeles og lokaliseres i dagens rådhus på Fillan og Sistranda. Men selve kommunesenteret (med rådmann- og ordførerkontor) foreslår man blir avgjort av sentrale myndigheter i forbindelse med det endelige vedtak om felles kommune. Videre foreslås det at navn på kommune, og kommunevåpen, skal fastsettes av en jury.

Frøya kommunestyre diskuterte kommunereformen og mulig kommunesammenslåing sist torsdag. Alle partier i Frøya kommunestyre sa da ja til å videreføre forhandlinger med Hitra kommune med sikte på å oppnå enighet for sammenslåing. Flertallet og opposisjonen hadde riktignok forskjellig synspunkt på hvor detaljert vedtaket skal være nå.