Lerøy seafood group omsatte for rundt 3.56 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015, mot 3, 26 milliarder i samme kvartal 2014.

Men driftsresultatet gikk likevel ned fra 435 millioner kroner i fjerde kvartal 2014, til 353 millioner i 2015.

For havbruksdelen ble driftsresultat før biomassejustering i Havbruk 221 millioner kroner i fjerde kvartal 2015, ned fra 299 millioner i samme periode i 2014. Havbruk høstet 41.697 GWT(bruttovekt) laks og ørret i fjerde kvartal 2015 som er en nedgang på 2 % fra samme periode i 2014. EBIT/kg falt fra 7,0 kroner per kg i fjerde kvartal 2014 til 5,3 kroner per kg i fjerde kvartal 2015.

Lerøy har sin største andel av sitt lakseoppdrett i Midt-Norge, der Lerøy Midt har  57 konsesjoner, som tilsvarer rundt 57 merder med 200.000 slakteklar laks i hver.

Påvirket av lus og storpolitikk

- Som kommunisert i tredjekvartalspresentasjonen 11. november 2015 er driftsresultatet i kvartalet sterkt negativt på̊virket av forsert utslakt av laks i Midt-Norge og politiske handelshindringer for norsk ørret. Inntjeningen i kvartalet ble imidlertid høyere enn ventet på bakgrunn av svært høye priser i slutten av kvartalet, skriver styret i kvartalsrapporten.