Kommunestyret vedtok i dag - mot Fremskrittspartiets to stemmer - å bevilge de 90.000 kronene som manglet på å finansiere et flygel til 860.000 kroner i det nye kulturhuset. 500.000 kroner av denne summen kommer fra en privat giver.

- Personlig er jeg i mot

Jarl Arthur Dyrvik(Frp) mente en kommunal støtte ville få konsekvenser for behandlingen av andre pengesøknader og ba om gruppemøte.

- Gruppen går for forslaget, men personlig er jeg i mot å gi penger til flygelet. Det startet med en kronerulling etter at det kom et tiggerbrev. Det ser ikke ut som det var mange som ville være med utenom en hemmelig giver. Hva om andre organisasjoner og lag som samler inn penger til noe de skal ha, men ikke klarer å samle inn nok. Skal de da bare sende en forespørsel til kommunen om å dekke inn resten, mente Dyrvik etter gruppemøtet.

- Flygelet blir kommunens eiendom

Kristin Reppe Storø mente det ikke ville danne presedens for lignende saker fra lag og organisasjoner.

- Slik jeg forstår det vil flygelet bli Frøya kommunes eiendom. Og jeg må i rettferdighetens navn si at det er et kjempeinitiativ at privatpersoner som tilfører et bra flygel til kulturhuset vårt, sa Reppe Storø.

Da formannskapet tidligere behandlet denne saken, ble den politiske behandlingen lukket, da man ikke ønsket å oppgi navnet på giveren ennå. Heller ikke under behandlingen i kommunestyret i dag ble giveren offentliggjort.

Steinway eneste alternativ

Eli Bekken, Brit Witzøe og Ragnhild Ervik startet innsamlingsaksjon da kulturskolerektor og nå kultursjef, Maciej Karpinski ønsket seg et flygel til kulturhuset. Valget falt på et Steinway-flygel, som ble anslått til å koste 350-400.000 kroner. I ettertid har Steinway model B vist seg å være det eneste alternativet, til en pris på 860.000 kroner.

Til nå har damene samlet inn 270.000 kroner, samt at en Frøya-bedrift har garantert for 500.000 kroner. Da gjensto det 90.000 kroner før flygelet kan bestilles og være klart til åpningen av Frøyas nye storstue. Disse pengene kom altså på plass i dag.