Tiden Kravs tv-team (TKTV) har besøkt Hitra for å se nærmere på den store Indsutriutbygginga på Jøstenøya.

I tillegg til kysthavna, skal det i første omgang bygges to laksefabrikker og to emballasjefabrikker her. Totalt regner man med at det skal investeres tre milliarder kroner på Jøstenøya.

I innlaget fra Jøstenøya forteller bl.a. Dag Robert Bjørshol og Ole Haugen i Hitra kommune om satsingen - og framtidsmulighetene.

INNSLAGET PÅ TKTV FRA JØSTENØYA SER DU HER

Ole Haugen intervjuves av TKTV.