Per Ervik benyttet anledningen til å ta opp rekruteringskvoter for ungdom under landsmøtet som blir avholdt på Gardermoen.

- Forslaget ble veldig godt motatt av landsmøtet, og det blir nå oversendt til fiskeriministeren, forteller Ervik.

Delegat Torstein Larsen frontet resolusjonen om at  landbruket må bli ivaretatt slik at lønnsomheten fortsatt blir en gulerot for ungdommer som ønsker å drifte landbrukseiendommer.

- Slik kan det fortsatt bli liv laga for også kystlandbruket i distriksnorge, mener Pensjonistpartiet.