Hitra kommunestyre har ekstraordinært møte i dag (tirsdag) fra kl. 20. Møtet kan du følge på denne linken.(Hitra kommune)

En sak står på sakskartet. Det er  saken "Fillan barnehage - Avklaring knyttet til byggeprosjekt. "

Her vurderes åtte tomter i Fillan som aktuelle (Se dagens papiravis.)

Her finner du SAKSDOKUMENTET