Hitra Eldreråd og Brukerådet ble ikke forelagt planene for utbedring av Terningssanden friluftsområde på Sandstad.

Leder i Eldres Råd vil nå ta saken opp i Kontrollutvalget i og med at de mener det er gjort saksbehandlerfeil, fordi hverken Brukerråd eller Eldres Råd har fått saken/planen til uttalelse.