Tirsdag kunne lokalavisa Hitra-Frøya fortelle at ”Lakseveien” fra øyregionen mot Orkanger unngår ekstra konsekvensutredning (KS2), slik mange har fryktet. Dermed slipper det store samferdselsprosjektet nye, fordyrende utredninger og flere års forsinkelser.

Fylkespolitiker Egil Hestnes (H) sier det er godt å se at det er mulig å påvirke det sentrale byråkratiet.

- Ingen tvil om at det har vært utøvd betydelig politisk påvirkning fra Trøndelag, og det er tilfredsstillende at det fortsatt viser seg mulig å påvirke byråkratene sentralt.  Det er ikke alltid så lett, men denne gangen gikk det bra - og takk for det, sier Hestnes gjennom lokalavisa.

- Sett alle gode krefter inn

Hestnes understreker at det nå må kjøres på med planarbeid og prosjektering.

- Alle kan se at tunnelarbeidet går sin gang, og er kanskje ferdig noe før planlagt ferdigstillelse. Når det nå er avklart at det ikke stilles krav til ytterligere konsekvensutredning, må alle gode krefter settes inn på å få ferdig nødvendig plan- og prosjekteringsarbeid uten opphold. Ingen er tjent med at det blir opphold mellom de forskjellige delprosjektene, det vil alltid føre til unødvendig fordyrelse.  Må det være lov å håpe at "Lakseveien" blir gjennomført uten opphold, og gjerne også i fortsettelsen: flere delprosjekter under anlegg samtidig? Sier Hestnes.

LES OGSÅ: Se flere 714-nyheter her

Kunne blitt 100-vis av millioner dyrere

Fylkesvaraordfører Arne Braut (Sp) sa til lokalavisa tidligere i uka at det nå skal være mulig å holde framdriften i prosjektet.

- Hadde vi fått et krav om KS2 ville det fått store økonomiske konsekvenser for fremdrift og finansiering av prosjektet. Kravet om KS2 ville ført  til at prosjektet ville blitt minimum 95 millioner kroner dyrere på grunn av økte finanskostnader ved senere oppstart, som i tillegg  også ville ført til  kapitaliserte  samfunnskostnader, som reisekostnader, kjøretøyskostnader, ulykkeskostnader og miljøkostnader, beregnet til 5-600 mill kroner, sier fylkesvaaordfører Arne Braut.

Egil Hestnes (H) understreker viktigheten av at det nå må kjøres på med planarbeid og prosjektering
Fylkesvaraordfører Arne Braut (Sp) sier kostnaden ved en forsinkelse er beregnet til over en halv milliard kroner.