Torsdag gikk 9 elever fra 1-4. klasse ved Fillan skole rundt i Fillan sentrum og solgte boller.

Inntekten går til Redd Barna og Leger uten grenser, og hver bolle kostet 5 kroner. Elevene fikk trent på både addisjon og subtraksjon, og det var en utfordring de bestod med glans.