Valslagstunnelen:

Tunnelen skal bli totalt 2.585 meter. Pr. i går (tirsdag) er det drevet totalt 706 meter i denne tunnelen. Drevet uke 15: 36 meter.

Fenestunnelen:

Tunnelen skal bli 1.070 meter. Hittil er det drevet 661 meter. Drevet uke 15: 50 meter

Brattstiåstunnelen:

Skal bli 215 meter. Her er ikke driving påbegynt ennå.

SE VIDEO: Stortingspolitiker Per Sandberg (Frp) ble ivrig guttunge igjen da han fikk tenne sprengstoff-lunta

Ferdig ved årsskiftet 2013-2014

Entreprenøren vil først bygge de to lengste tunnelene parallelt, og deretter den korteste til slutt. Sprengningsarbeidet skal etter planen være ferdig i begynnelsen av 2013. Deretter begynner "innredningen" av tunnelene. De tre tunnelene kan tas i bruk ved årsskiftet 2013-14.