Etter en lakserømming i Roan i fjor høst, der drøye 61.000 laks forsvant gjennom en flenge i nota, ble det frøyabaserte Salmar Farming ASA varslet om et mulig overtredelsesgebyr av Fiskeridirektoratet. Gebyret var på 790.261 kroner, skriver Adresseavisen. Men selskapet godtar ikke gebyret.

Oppdrettssjef Bjørn Larsen i Salmar uttaler til avisen at flere av påstandene til Fiskeridirektoratet er uriktige, og at de nå avventer svar fra direktoratet før ytterligere kommentarer.

Fiskeridirektoratet mener ifølge Adresseavisen at Salmar handlet grovt uaktsomt og at rømmingen burde vært unngått. Under en inspeksjon en måned før rømmingen, som skjedde under stormen "Berit", skal det ha blitt påpekt forhold ved anlegget som kunne føre til rømming.

Ifølge avisen ble det avdekket manglende reaksjon fra driftslederen, og for det tredje anklages Salmar for brudd på egne prosedyrer. Nøtene skal inspireses jevnlig. En slik inspeksjon ville ha oppdaget det feilmonterte tauet som var med på å forårsake rømmingen, mener Fiskeridirektoratet.