Årsmøtet i Hitra Arbeiderparti har valgt nytt styre, med ny styreleder samt noen nye styremedlemmer og varamedlemmer.

Det betyr at Lindis Aune nå erstatter Eldbjørg Broholm som Ap-leder på Hitra.

Det nye styret består  av:

Leder: Lindis Ramona Aune

Nestleder: Arnt Breivold

Kasserer: Aase Strømsvik Olsen

Sekretær: Astrid Mortensvik

Styremedlemmer:

1. Einar Sivertsen

2. Frode Arntsen

3. Tord Størkersen

Varamedlemmer:

1:Eldbjørg Broholm

2 Roy Oldervik

3 Erik Knutshaug

4. Victoria Strand