Måsøval har fått avslag på sin søknad om tre utviklingskonsesjoner, hver på 780 tonn.

Som kjent søkte Måsøval i fjor høst om å få tildelt statens nye utviklingskonsesjoner for å teste ut prototypen av lusebehandlings-flåten Helixir.

Allerede ferdig utviklet

Fiskeridirektoratet begrunner avslaget med at flåten allerede er ferdig utviklet.

- Det at utviklingstillatelser skal bidra til «å utvikle» teknologi taler for at tillatelsene ikke kan tildeles prosjekter som er ferdigutviklet. Prototypen Helixir er allerede utviklet og bygget av Stranda Prolog og ble levert Måsøval Fiskeoppdrett 28. januar 2016, noe som kan tyde på at prosjektet faller utenfor formålet med utviklingstillatelser, skriver fiskeridirektoratet i sitt avslag.

Skrutank med kjemikalier

Helixir er en flåte med en skrutank om bord, der vann blandet med kjemikalier skal ta knekken på lakselusa. Lekteren skal plasseres helt inntil merdekanten, og deretter føres laksen inn i skrutanken.

Som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har omtalt, har Måsøval Fiskeoppdrett fra Frøya og Stranda Prolog fra Averøya inngått kontrakt om bygging og utprøving av behandlingsflåten Helixir til avlusing. Målet er å få fram en ny og bedre metode for medikamentell avlusing. Helixir henspiller på Skruetanken Helix og «Elixir» som er latin for medisin, og prosjektet er også omtalt som et "laksehospital".