I tirsdagavisa forrige uke gikk fiskarlagsleder Arild Holmen hardt ut mot rådmann Ole Henrik Fjørstad, som han mener har fått dem til å tro at Naustprosjektet ville få prioritet, og bli startet opp igjen til høsten. Det fikk rådmannen til å reagere kraftig, som igjen avstedkom reaksjoner fra prosjektets gründere.

Lokalavisa har fått tilgang til en presentasjonsvideo fra 2006, der Naustprosjektets grunnverdier ble belyst gjennom levende bilder. Her følger vi skoleelever ut i Frøyanaturen. Start videoen ved å klikke på hovedbildet i artikkelen.

Skjermdump fra videoen "Naustprosjektet"