MS Frovær ble i november i fjor tatt ut av drift, etter to nesten-havarier i den ene motoren, det ene med branntilløp.

Siden da har det blitt byttet motorer, og FosenNamsos Sjø (FNS) engasjerte Marintek (Norsk marinteknisk forskningsinstitutt) for å testkjøre Frovær, og finne ut hva som var galt med båten. For det var som kjent ikke bare motorene det var noe galt med, men også at båten har vært plaget med vibrasjoner i drivlinjen, problemer med å holde farten, og at den hadde hatt flere skremmende neddykkinger av baugen under fart.

Det har skremt både passasjerer og mannskap:

- I tråd med det vi har hevdet

Administrerende direktør i FNS, Grete Fuglem Tennås forteller nå at det vurderes om båten skal bygges om.

- Kan du si noe om hvilke funn Marintek gjorde etter testkjøringen?

- Marintek-rapporten dokumenterer etter vår oppfatning at fartøyet har mangler i tråd med det vi har hevdet. Fokuset nå er derfor lagt på å finne de rette tekniske løsninger, skriver Tennås i en e-post til Hitra-Frøya lokalavis.

Utreder ombygging

- Hvilke mangler har dere hevdet overfor verftet?

- Hovedproblemene knytter seg til forlig trim og motorene som har havarert.  Verftet utreder nå en ombygging av båten for å få større oppdrift i forskipet. Da må vi være sikre på at det fungerer godt etter ombygging.  Ulik fagekspertise vil derfor bli benyttet i vurderingen av løsningene, sier Tennås, som understreker at ingenting foreløpig er bestemt.

- Verftet og deres underleverandører jobber med forslag til dette, men dette arbeidet er ikke sluttført og det foreligger derfor heller ingen beslutning om hvilke tiltak som skal gjøres, sier Tennås.