- Hummer er nÊr truet av utryddelse, og ulovlig fangst er en viktig Ârsak. Med denne tjenesten kan alle som ferdes p og ved sj¯en vÊre med  bekjempe alvorlig milj¯kriminalitet og redde hummeren, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Via nettsiden naturvernforbundet.no/hummer kan hvem som helst registrere sine tips om hvor man har sett ulovlige redskaper eller svart hummeromsetning. Naturvernforbundet sier de vil bringe tipsene videre til ansvarlig myndighet som kan stanse faunakriminaliteten. Tipsene blir senere offentliggjort anonymt p et oversiktskart, som gir en viss oversikt over omfanget.

- De siste Ârene har Naturvernforbundets tipsside mottatt omkring 50 tips i Âret. En rekke av disse har direkte f¯rt til at oppsynsmyndighet og politi umiddelbart har rykket ut og ryddet opp i forholdet, sier Haltbrekken.

Den lovlige fangsten av hummer har ligget p rundt 50 tonn i Âret, til en verdi av omtrent 10 millioner kroner (snitt for de ti siste Âr, kilde: Fiskeridirektoratets statistikkbank).

- Det omsettes imidlertid mye hummer svart utenom salgslag. Dette er ulovlig og er en av de alvorligste truslene mot hummerbestanden og f¯rer til bÂde til ¯konomisk kriminalitet og tyvfangst. Ogs sommergjester fanger fremdeles en del hummer ulovlig, selv om holdningene har bedret seg betydelig de siste par Ârene, sier Lars Haltbrekken.