Snart er det slutt på å fomle i sikringsskapet for å lese av strømmåleren. Innen 2019 skal alle ha fått smarte strømmålere.  Målerne melder automatisk inn forbruket på timesbasis. Det betyr at kundene får en mer nøyaktig strømregning basert på hva strømmen faktisk koster når de bruker den. Dermed får de også bedre mulighet til å styre forbruket etter prisene.

– Vi er opptatt av at strømkundene får smarte målere, slik at de kan benytte seg av fordelene som følger av mer presise strømregninger, bedre oversikt over forbruket og nye tjenester som vil komme i kjølvannet av utrullingen, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i en pressemelding fra Energi Norge.

Utrullingen har vært utsatt av myndighetene flere ganger, på grunn av uklarhet rundt tekniske spesifikasjoner og hvem som skal omfattes av de nye målerne. I går valgte Olje- og energidepartementet å utsette fristen ytterligere to år, til 1. januar 2019. Departementet presiserer at dette ikke skal være til hinder for at nettselskaper kan være tidligere ute. Noen planlegger installasjon av nye målere allerede i år, andre vil vente til nærmere fristen.

– Energi Norge er tilfreds med at utrullingen av smarte strømmålere nå er tilbake på sporet. Vi håper departementet opprettholder fremdriften og ikke forsinker prosessen ytterligere, slik at nettselskapene kan få fullføre dette arbeidet som er viktig både for strømkundene og kraftsystemet, sier Oluf Ulseth.