Frøya videregående skole, og oppdrettsselskapene som leier skolens undervisningskonsesjon, møtes to ganger i året for å planlegge drift og undervisningsopplegg.

Sist fredag var det møte mellom partene, der det blant annet ble lagt en plan for hvordan undervisningskonsesjonen skal brukes i praktisk undervisning i tiden fremover.

- Undervisningskonsesjonen er en veldig fin praksisarena, og det handler om å få tidfestet besøkene slik at det passer for de ansatte på lokaliteten og skolen. Det var et fint og konstruktivt møte der vi ønsker å få til mest mulig, sier rektor Espen Arntsberg.

- Bedre undervisning for elevene

I forrige utgave sa Bjørn Jensen, tillitsvalgt for Skolenes landsforbund, at det var for mange elever i akvakulturklassen til at de kunne bruke undervisningskonsesjonen nok i praksis, og at de tidligere har bedt skoleledelsen å redusere klassene fra 15, ned mot optimalt åtte elever. Jensen mente skolen burde ha råd til det gjennom de store inntektene fra undervisningskonsesjonen.

Nå vil dette endre seg, etter å ha blitt diskutert i møtet.

- Å få ned gruppestørrelsene er fordelaktig når klassene er ute på oppdrettsanlegget. Det vil bli lagt til rette for at det blir satt inn ekstra lærere på de dagene skolen bruker lokaliteten, slik at undervisningen blir bedre for elevene, sier Arntsberg.