Kommunestyremøtet blir nå flyttet til torsdag 17.09.15 klokka 13.

- Formannskapet har besluttet å utsette møtet i håp om at ordføreren skal bli frisk til å delta. Dette fordi det er det siste møtet i det gamle kommunestyret. Det er avklart juridisk med fylkesmannen. Saker til behandling er de samme som står på sakslista til den 09.09, skriver rådmann på Hitra, Laila Hjertø, til lokalavisa.

- Folk må møte opp

En av sakene er reguleringsplanen for Litsjlokheia, hvor 120 personer har signert et protestbrev til kommunen. En annen er vannplanen frem til 2019, hvor folk fra Hopsjø, Hestnes og Stamnes er lei av å få igler, mark og ål i drikkevannet sitt. Derfor krever de å få kommunalt vann.

- Jeg oppfordrer folk til å møte opp til den nye datoen for kommunestyremøtet. Det er kjempeviktig at folk viser hvor viktig det er å endelig få rent drikkevann, forteller Lars Dagfin Hestnes (11.plass for FrPs valgliste).