Kvenværing Nils og statsråd Åse fant tonen under Hitra-besøk