Her røyk tørrfiskhuset som har stått gjennom flere orkaner tidligere