Denne uka har lokalt politi i samarbeid med Trygg trafikk vært på skolebesøk til 1., 2. og 3. trinn ved Fillan skole og Knarrlagsund oppvekstsenter for å lære dem mer om hvordan de skal ferdes trygt i trafikken.

-Dette er en del av vårt forebyggende arbeid og det ble fremført et skuespill i regi av Trygg Trafikk, sier politibetjent Nils Strand ved Hitra og Frøya lensmannskontor.

Han forteller at det ble fokusert på adferd rundt gangfelt, bruk av hjelm og andre trafikksikkerhetstiltak.