-Jeg gikk fra å være forsiktig og tilbaketrukken til å bli mer interessert i å møte folk