Ingen vil ta ansvar for hull i veien som førte til skade på bil