- Vi var de siste som bodde i dette huset. Familien flytta herfra i 1990, forteller Hege Aarvik, som fulgte med dagens nedbrenning av det falleferdige huset ved Hellesvikan.

- Huset har stått til nedfalls egentlig siden vi flyttet herfra. Det var ikke særlig standard da heller. Vi hadde vann og strøm, så det var beboelig. Men det var ikke innlagt toalett. Det er rart å se at det blir brent ned, men litt godt også. Det har jo bare stått sånn, sier Hege.

Frøya brannvesen foretok en kontrollert nedbrenning, etter at brannkorpsets røykdykkere hadde fått gjennomført en såkalt skarp varm øvelse inne i huset.