Vedtar plan for å skape et samfunn for aktive eldre