UP under utrykning til Fillan sender stor takk til snartenkt bilist