FosenNamsos sjø klaget på ATBs avgjørelse om å la Boreal få drive all offentlig båt- og ferjetrafikk i Sør-Trøndelag fra og med 2014. Saken havnet i tingretten. ATB fikk forrige mandag kjennelsen fra Trondheim tingrett, som sier at de ikke får skrive kontrakt med Boreal.

les:

Retten mener Boreals tilbud burde vært avvist

I praksis betyr det at det fylkeskommunale samferdselsselskapet har to valg: la den eneste andre anbyderen, FosenNamsos sjø, få oppdraget, eller anke saken til lagmannsretten.

Saksbehandler Kjell Utvaag forteller til hitra-froya.no at styret har bestemt seg for å anke.

- Det betyr at vi forventer en avgjørelse i midten av februar, sier Utvaag.