Problemene har vært til stede store deler av mandagen, og det arbeides intenstivt for å utbedre feilen.

Kommune har et direktenummer (72 44 19 41) som innbyggerne kan bruke, men også dette er ustabilt.

Ellers er det mulig å sende e-post til kommunen (postmottak@hitra.kommune.no)