I uka før påsken fikk fiskeridirektoratet melding om at det var fanget stor oppdrettslaks i Kvervasundet ved Innovamar. Fiskeridirektoratet satte i gang undersøkelser, og kom frem til at det var slakteklar laks. I løpet av påsken er det fanget flere laks.

- Må ha skjedd ved Innovamar

- Det ble fanget en del flere laks i påsken, etter at Salmar har drevet gjenfangstfiske i området. Det er ikke sannsynlig at laksen kan komme fra andre steder enn Innovamar. Det må ha skjedd noe der, men vi vet ikke hva som har skjedd, sier Ståle Hansen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

Ikke funnet hull i nøtene

Fiskeridirektoratet vil forfølge saken videre.

- Vi var ute på anlegget lørdag før påsken. Da gjorde vi en inspeksjon sammen med Salmar og gikk gjennom systemene. I følge Salmar har det ikke blitt funnet noen hull i nøtene ventemerdene. Vi har også gått gjennom hvordan fisken blir transportert fra ventemerdene inn til slakteriet, og vi kan ikke se at det har skjedd noe der. Nå skal vi ha ett oppsummeringesmøte med de som var på inspeksjon, før vi bestemmer  oss hvordan vi skal forfølge saken videre, sier Hansen.