Vi har nok kjent på det alle sammen, men nå er det ”bevist”;Aldri har det vært målt våtere mars måned – i hvert fall ikke på Hitra – som imars i det herrens året 2012.Selv om de aller største nedbørsmengdene falt lenger nord på Fosen og littinnpå fastlandet, må meteorologene slå fast at deres gamle målerekorder forvåte mars-er ble satt på plass. Og det FØR måneden er over.

- Hitra har målt 287,5 millimeter nedbør hittil i år (inntilfredag). Det er 16 millimeter mer enn den forrige rekorden for mars, som blesatt i 1990, forteller meteorolog Tor Ivar Mathisen ved MeteorologiskInstitutt.

Vått - vått  - vått

De to offisielle målestasjonene helt ytterst på kysten – Sula og Halten – har ikkemålt rekorder. Men det er grunn til å tro at deler av fast-Frøya har kjent påmye av den samme fuktigheten som Hitra har.

- 287 millimeter er veldig store nedbørsmengder og nokså spesielt til å være såpass langt ute på kysten, sierMathisen. Hovedtyngden av nedbør har imidlertid kommet litt lenger nord, hvor Åfjordhar satt en bunnsolid rekord. Der er det foreløpig målt 593,9 millimeternedbør. Den forrige rekorden var 332,8 millimeter (målt i 2011).

Tidenes varmeste på Sula og Halten

Øyregionen setter også rekorder når det gjelder mildetemperaturer, selv om vi (dessverre) er i en helt annen divisjon enn hvagjelder varmerekordene fra Østlandet.

_ Også dere i Trøndelag har hatt en varm mars medtemperaturer 3-5 grader over den normale middeltemperaturen for måneden settunder ett (middeltemperatur er gjennomsnittstemperaturen gjennom et døgn),forteller Mathisen. Både målstasjonen på Halten og den på Sula har satt nyerekorder de siste ukene. Aldri før har de to stasjonene målt høyeremiddeltemperatur enn i mars 2012.

Sula har satt ny rekord med en middeltemperatur på 5,5grader, noe som er 0,2 grader høyere enn den forrige rekorden fra 2007. Haltensnye mars-rekord lyder 5,2 grader, noe som er 0,1 grader mer enn den forrigerekorden. Også den målt i 2007.

LES OGSÅ: Verste høljregnet på 46 år

LES OGSÅ: Tidenes natt på Sula

SJEKK OGSÅ: Værstasjonen