Mer snø har gitt mer trafikktrøbbel. Fra flere kanter av øyregionen har lokalavisa fått meldinger om at biler har har kjørt ut. Fra Storvågen på Utset har vi fått dette bildet, som viser en buss som har hatt vansker på snøføret.

Politiet har ingen meldinger på denne hendelsen, og antar derfor at ingen er skadet eller at uhellet har medført vesentlige problemer. Med unntak av kollisjonen på Skaget ved Fillan, har ikke politiet på Hitra og Frøya fått melding om alvorlige hendelser.