Helse Midt-Norge har utlyst anbudskonkurranse for lokaler til ambulansetjenesten på Hitra. Kommunen har selv levert anbud på å få huse ambulansetjenesten. Planen er at stasjonen skal samlokaliseres med legekontoret og de andre helsetjenestene. Får kommunen anbudet, vil man bygge om dagens kontorer for PP-tjenesten samt forlenge legefløyen slik at den dekker Helse Midt-Norges krav.

Helseforetaket skal ha plass til to biler (en i beredskap og en reservebil), samt plass til tre personer på vakt med soverom, garderober og fellesarealer.

Allerede nå inviteres politikerne til å gjøre vedtak om utbygging. Totalkostnaden er satt til 4,7 millioner kroner. Saken skal opp i helse- og omsorgskomiteen kommende uke, og så videre til formannskap og kommunestyre.