Brannvesenet fikk melding om lyngbrannen ved Valan på Strømøya klokken 22.18 onsdag kveld.

- Brannmannskapene rykket ut til en stor gress og lyngbrann om lag en og en halv kilometer unna kirka. Klokken 00.10  hadde de brannen under kontroll, men det ble igjen et par mann på vakt et par timer utover natta. Brannen var sannsynligvis forårsaket av et lynnedslag i en høyspentmast, sier Stig Lunde, brannmester ved 110-sentralen.

Kommunikasjonssjef Kjell Dahle i Trønderenergi forteller at brannen sannsynligvis startet etter et fasebrudd i en høyspentledning, men er ikke helt sikker på at det skyldes et lynnedslag.

- Den ene av tre fasene i høyspentledningen røk av, så linjen sannsynligvis ramlet ned på bakken og forårsaket brannen. Det kan være lyn som forårsaket fasebruddet, men det er ingen indikasjoner på det. Strømbruddet som oppsto førte til at 300 abonnenter i området mistet strømmen frem til klokken 01.33, forteller Dahle.

Hitra-froya.no har også fått meldinger om at folk i området har problemer med internett etter strømbruddet.

- Jeg vet ikke hvordan internettet er bygd ut i området, men det kan ha sammenheng med strømbruddet, sier Dahle.