Det var tidligere i år den unge mannen på Frøya kjørte bil til tross for at han var påvirket av alkohol. Kjøreturen fant sted dagen etter at han hadde vært på fest. Her drakk han alkohol fra tidlig på kvelden til sent på natt.

Siktede hadde en blodalkohol-konsentrasjon på 1,2 promille under kjøreturen.

Reaksjonen skal da i henhold til veitrafikkloven være bot og betinget eller ubetinget fengsel. Retten kom fram til at straffen passende kan settes til betinget fengsel i 21 dager. Det anses straffeskjerpende at siktede hadde passasjerer i bilen og at kjøreturen gikk over en relativt lang distanse, noe som gjorde skadepotensialet betydelig.

I tingretten avga mannen en uforbeholden tilståelse.

Retten fastsatte dommen til betinget fengsel i 21 dager. I tillegg fikk han bot på 6.000 kroner.

Samtidig får han ikke kjøre bil på to år. Ønsker han nytt førerkort etter denne perioden, må det avlegges ny førerprøve.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.