Denne uka har brakkeriggen som skal bli til nye klasserom og lærerarbeidsplasser kommet på plass ved Fillan skole. Elementene ble heist på plass og satt sammen i skolegården.

Brakkeriggen skal avhjelpe den akutte rom-mangelen ved skolen, som har vokst veldig de siste årene og nå har i overkant av 370 elever.

Men for å få nok rom, må skolen altså ofre en del av utearealet.

- Vi må velge mellom to onder. Riggen bør plasseres slik at vi får utnyttet den best mulig, og det betyr at det blir litt trangere på uteområdene. Så får vi bli enda flinkere til å bruke andre uteområder, og komme oss ut i skog og mark når vi kan. Dette blir jo en overgansgfase, sa rektor Hege Østmark da lokalavisa omtalte innkjøpet tidligere i år.

Kommunalsjef for skolesektoren, Kjell Roar Sæther, har også understreket at dette ikke skal bli en permanent løsning.

- Vi hører jo at noen frykter nettopp det. Det skal den ikke bli. Vi har ikke lov til å bruke en slik brakkeløsning lenger enn to år i utgangspunktet. Det kan søkes arbeidstilsynet om å bruke den ytterligere to år, men da er det i alle fall slutt, sa Sæther til lokalavisa i mars.

Hitterpolitikerne skal snart komme fram til hvilke langsiktige løsninger som skal velges for skolene i kommunen.

Kommunalsjef for skolesektoren, Kjell Roar Sæther