Bildet er hentet fra åpningen av ferjeleiet på Sandstad i 1984 da dette ble flyttet noen få hundre meter fra tettstedet Sandstad til Jøstenøya. Mange møtte opp for å oppleve den første ferjeturen fra det nye ferjeleiet. Også Strand skolekorps var på plass for å kaste glans over begivenheten.

Det nye ferjesambandet kunne også by på ny ferje. MF LADEJARL hadde plass til nærmere 90 personbiler, og førte til en vesentlig kapasitetsøkning på sambandet.

Storoddan – Sunde – Hemnskjel – Sandstad var lenge et ferjesamband mellom Storoddan i Hemne kommune, Sunde og Hemnskjel i Snillfjord kommune og Sandstad i Hitra kommune. Ferjeforbindelsen ble etablert i mars 1964.

Ved ferdigstillingen av riksvei 714 ble anløpssted på Storoddan i 1971 flyttet til Sunde, men Storoddan ferjeleie ble fortsatt trafikkert fram til nedleggelsen 1982.

Ferjesambandet mellom Jøstenøya og Sunde ble i sin helhet lagt ned da Hitratunnelen og Hemnskjelbrua åpnet for fri ferdsel 8. desember 1994.

Har du et gammelt bilde?

Del dette med våre lesere.

Send bildet til post@hitra-froya.no

eller Hitra-Frøya, Storhaugveien 10, 7240 Hitra.