I formiddag stemte ungdommene i 8. og 10.trinn fra Sistranda og Mausund skole, over hvem Frøya kommune bør slå seg sammen med i kommunereformen.

Ordføreren orienterte

Innledningvis orienterte ordfører Berit Flåmo ungdommene om kommunereformen, siden flere av ungdommene ga inntrykk av at de ikke visste noe om reformen fra før.

Hun presenterte også de ulike kommuneløsningene Frøya kommune har kommet frem til og de tre alternativene til ungdommene kunne velge mellom:

- Frøya som egen kommune

- Frøya og Hitra

- Frøya og Fosen kommunene (Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan)

Best sammen eller alene?

- Frøya og Hitra er like kommuner, derfor  skal vi utrede en eventuell sammenslåing mellom oss. Jeg er sikker på at dere har et forhold til Hitra allerede, at dere har venner på Hitra og at dere besøker Hitra jevnlig, sa Flåmo til ungdommene.

- Frøya har også en felles kystkultur med Fosen kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan derfor skal vi ha et felles møte med disse kommunene i slutten av mai.

Det tredje alternativet Berit presenterte for ungdommene var Frøya som en egen kommune.

- Kanskje at det etter utredningene, viser seg at det beste alternativet for Frøya er å stå alene. Vi er interesserte i å høre hva dere "Frøyas framtid" tenker om kommunesammenslåingen. Det er viktig for oss å høre hva ungdommen mener er best for framtidas frøyværinger, avsluttet ordføreren.

Langt å dra til Fillan

Etterpå fikk ungdommene anledning til å kommentere og stille spørsmål til ordføreren og Marit Wisløff Norborg i fra Frøya kommune.

Noen av ungdommene var spente og positive til en eventuell sammenslåing, mens flertallet ga uttrykk for at de helst ville at ting burde være slik de er nå, Frøya som en kommune.

En av elevene lurte på om ungdomsskolen på Frøya kunne forsvinne ved en eventuell kommunesammenslåing. - Det er langt å dra til Fillan på skole, når vi allerede synes det er langt nok å dra til Sistranda for å gå skole.

Ordføreren forsikret om at Sistranda skole neppe kommer til å bli nedlagt, men at han er inne på et godt poeng i forbindelse med eventuell sammenslåing.

Lokalavisa Hitra-Frøya kommer tilbake med resultatene fra dagens avstemming, etter at stemmene er talt opp.

Ungdommene ble orienterte om kommunereformen og hvilke alternativer Frøya kommune ser for seg ved en eventuell sammenslåing.
Berit Flåmo og Marit Wisløff Norborg ville vite hva Frøya-ungdommen selv tenker om kommunereformen.