Når veiarbeidet ved Lakselva ved Fillan tar til klokka 06:00 fredag morgen den 15. januar, blir veien helt stengt for kjørende og gående. Arbeidet er planlagt avsluttet innen mandag kveld kl. 18 den 18. januar.

- Det blir ikke anledning til å parkere langs veien eller ved snu-lommene på begge sider av elva. Dette på grunn av at arealene skal brukes som snunisjer og at arealet må være åpent for anleggstransport og materialer, sier prosjektleder Andreas Tessem i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

Omkjøring forbi anleggsområdet blir som tidligere varslet på fv. 713 via Forsnes og Kvenvær. Denne blir skiltet som omkjøringsvei.

Da lokalavisa Hitra-Frøya omtalte firedagers-stenginga i høst, skapte dette reaksjoner, spesielt innenfor havbruket. Planen var å utføre arbeidet før jul, en periode som er høysesong for lakseeksporten. Nå ble arbeidet altså utsatt til januar, og med lavere aktivitet hos produsentene. For tungtrafikken blir stenginga likevel spesielt utfordrende.

Statens vegvesen oppfordrer næringslivet til å finne annen transport enn vei denne langhelga. Omkjøringsveien er nemlig ikke egnet til tungtrafikk.

- Denne veien egner seg ikke for mye tungtrafikk. Det er flere trange partier langs veien der to tunge kjøretøy ikke har plass til å møtes. Vi ber om at næringslivet på Hitra og Frøya finner alternative løsninger enn transport på vei denne helga, eller at transporten reduseres de aktuelle dagene, sier prosjektleder Tessem til vegvesen.no.

Veien har vært lysregulert siden før jul 2014.