Mannskapet på M/K ”Frøystein” av Frøya er for tiden i Vesterålen for å legge om til snurrvadfiske og for å delta i et hektisk blåkveitfiske.

Når vi møter dem ligger de ved skai i Myre havn i Vesterålen. Der driver mannskapet og jobber med å gjøre klar en snurrevadnot som de skal bruke i blåkveitfiske. Det er det ny fangstredskapet de nå skal ta i bruk for å kunne drive et mer effektivt fiske .

– Det å drifte med snurrevad er helt nytt for oss. Tidligere har det vært garn vi har driftet med. Nå er vi her på Myre for å få gjort nota klar før vi går ut på feltet for å fiske mer blåkveite. Vi forbereder oss til en ny tur på feltet for å fiske opp resten av vår blåkveitkvote . Da er vi helt avhengig ta nota fungerer i havet. Det sier senior og reder Jostein Sørgård.

God pris på blåkveite

Når vi sier senior betyr det at det er junior og sønnen Tommy Sørgård (28) og far Sørgård som eier båten som de kjøpte nettopp fra Myre i fjor. Han har overlatt til sønnen å være sjefen om bord. Far og sønn Sørgård har invester for millioner i båt og kvote.

Nå er de tilbake i skreihovedstaden der de deltok i skreifiske sist vinter , men denne gangen er de her for å fiske etter blåkveite. Med seg som mannskap har de Kjetil Øyen og Helge Hansen.

De har allerede vært på Tromsøflaket og prøvd fiske etter blåkveite. Det ble en fangst på 6000 kilo. Med en kilopris på over 30 kroner, blir det fort penger av det.

- Med de prisene som vi opplever nå er det virkelig lønnsomt å delta å blåkveitfiske. Det å fiske med snurrevad er nytt for oss. Derfor blir det litt prøving og feiling nå i begynnelsen der vi må venne oss til denne typen fangstredskap etter å ha drevet med gran i flere år, sier skipperen.

Her er det Jostein Sørgård og Kjetil Øyen som jobber med å gjøre klar snurrevadnota.

Kort men lønnsomt fiske

Skipper Sørgård og hans mannskap ligger i land for å gjøre noen reparasjoner på snurrevadnoten. Når det skal gjøres , mener skipperen at de er kommet til rett plass.

- Det å kunne komme hit til Myre og Myre Redskapsentral, er avgjørende for oss for å kunne begynne å fiske med snurrevad. De har høy kompetanse på området og kommer med råd til oss både om hvordan vi skal reparerer nota og hvordan vi skal få den til å fungere best mulig i sjøen.

Mannskapet fra Frøya har så langt fisket blåkveite for nærmere 200 000. Nå har de ennå 14 tonn igjen av kvoten. Det betyr fisk for nærmere 500 000 kroner står igjen å fiske.

Klarer de å fiske opp hele kvoten, betyr det at de kan fiske blåkveite for 700 000 kroner i løpet av få dager. Da er det lett å forstå at de ønsker å delta i et kort og hektisk blåkveitfiske. Dette fisket kommer godt med når årsregnskapet skal gjøres opp for mannskapet på M/K ”Frøystein”.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no