Når arbeidet med å bytte ut kulverten i Lakselva ved Fillan tar til, må hovedfartsåren Fv. 714 over Hitra stenges helt fra fredag morgen klokka 06 til mandag kveld kl. 18.

Det forteller Statens vegvesen, som i disse dager er i ferd med å avgjøre hvilket entreprenørfirma som skal få jobben. Som kjent har det siden jul vært redusert hastighet og lysregulering over Lakselva for å redusere rystelser i grunnen. Omkjøring under reparasjonshelga blir via Fv. 713 Kvenvær/Forsnes, en vei som ifølge veivesenet selv ikke er egnet for tungtrafikken. Veivesenet ber derfor næringslivet på Hitra og Frøya om å finne andre alternativer enn veitransport disse fire dagene.

Dette mener de største aktørene innen laks kan bli svært så utfordrende.

- 40% av vår uke-kapasitet

- Det er en veldig utfordrende tid å stenge veien på. Og i med at stenginga legger beslag på to virkedager, eller strengt tatt 40 prosent av ukekapasiteten for aktørene i laksenæringa, vil det utgjøre volum for vår del rundt 1.500 tonn på denne tida av året. I tillegg kommer det Lerøy og Marine Harvest slakter. Det er ingen reelle alternativ til veitransporten, sier Simon Søbstad, leder for slakteplanlegging og salgskoordinering ved Salmar.

Statens vegvesen forklarer behovet for total stenging med at hele veibanen må graves bort.

- Dagens stålrørkulvert har vært utsatt for sterk korrosjon og må skiftes ut. Først må veien over og kulverten graves bort. Byggegropa tørrlegges ved at Lakselva føres i et midlertidig rør på siden av byggegropa, og pumper vil også bli brukt hvis det er behov for det. Den nye rørkulverten i plast legges inn, pukk legges rundt hele røret, og de gamle fyllmassene vil bli gjenbrukt for å bygge opp vegen igjen, forteller prosjektleder Andreas Tessem i Statens vegvesen.

Vil trolig skje i november

Statens vegvesen sier jobben skal utføres så snart man er blitt enig med valgt entreprenør om tidspunkt, men sannsynlig blir det i midten av november.

- I samarbeid med valgt entreprenør vil vi raskt få på plass hvilken langhelg jobben skal utføres. Det avhenger litt av været, fordi jobben vil bli vanskeligere med stor vannføring i Lakselva, samtidig som vi må vente på produksjon og levering av kulvert. Mens fv. 714 er stengt forbi anleggsområdet blir fv. 713 via Forsnes og Kvenvær skiltet omkjøringsvei. Denne veien egner seg ikke for tungtrafikk. Det er flere trange partier langs veien der to tunge kjøretøy ikke har plass til å møtes. Vi skal varsle i god tid hvilken helg dette arbeidet vil foregå, og vi ber om at næringslivet på Hitra og Frøya finner alternative løsninger enn transport på vei denne helga, opplyser Statens vegvesen.

Renathe Greve, ansvarlig for logistikken ved Salmar, forteller at det ved Innovamar slaktes stort sett hver helg og at det fra søndag kveld og natt går store mengder laks fra fabrikken. Landeveien.

- Dette er fisk til ferskmarkedet på kontinentet. Fly fra Frøya er ikke et alternativ, det er heller ikke innfrysing. For vår del er vei eneste løsning, sier Greve.

Simon Søbstad utdyper at det pr. i dag ikke finnes reelle alternativer til veitransport for å håndtere slike volum som laksenæringa på Hitra og Frøya produserer i tida fram mot jul.

3.000 tonn laks

- Det er en veldig utfordrende tid å stenge veien på. Det passer jo aldri, men det er tider på året som passer bedre enn andre. Hvis veivesenet kunne venta til årsskiftet, er det bedre for alle aktørene som driver med laks, for da er produksjonsnivåene lavere, sier Søbstad.

- Hva med innfrysing?

- Vi har ikke, og det har ikke de andre heller, lagerkapasitet til å holde fisken i eget hus for volum på dette nivået. Et råtips er at det blir produsert 3.000 tonn laks på disse dagene. For vår egen del har vi plass til 300 tonn i eget hus.

- Hva med båtfrakt?

- Det er ikke eksisterende løsninger til å håndtere slike volum. Vi har sett tidligere år at noen kunne hente 300 tonn i form av frossen laks. Men nå skal vi håndtere opp mot 1.500 tonn laks fra oss, pluss de andre. Det er innfrysingskapasitet for bare en brøkdel av dette. Båtfrakt er derfor ikke et reelt alternativ, sier Søbstad, som legger til at han vil ta kontakt med veivesenet etter å ha fått opplysningene via lokalavisa.

Tre tilbud på ny bruløsning

Statens vegvesen opplyser at det nye plastrøret som skal legges, har den samme diameteren som det gamle stålrøret, og vil ikke være dimensjonert for 200-årsflom. Dette tiltaket har derfor fått en levetid på 10 år før det må gjøres ytterligere tiltak. Tre entreprenører leverte tilbud med å bytte ut kulverten gjennom Lakselva.

- Nå skal vi gjennomgå tilbudene, før vi vet hvem som får jobben. Vi håper å skrive kontrakt med den valgte entreprenøren i midten av oktober, sier prosjektleder Andreas Tessem. De tre som leverte tilbud innen fristen er KN Entreprenør AS (3.372.050 kroner), BL Entreprenør (2.678.200 kroner) og Hitra Anleggsservice AS (3.015.480 kroner).