Måsøval fiskeoppdrett og Flamek AS ønsker å regulere et område i og ved Havnevågen på Flatval. Arealene er fra før av i hovedsak brukt til industri. Deler av sjøområdet ønskes å strenges/utmudles til havnebruk. Saken kommer opp i Frøya kommunes forvaltningsutvalg denne uka, med innstilling på at reguleringsarbeidet kan startes opp.