Måsøval Fiskeoppdrett ønsker å etablere verdens første havbrukssimulator og har i den anledning samarbeidet med NTNU og masterstudent Anders Bøe, for å utvikle en "minisimulator" som tar i bruk virtuelle 3D briller.

Havbrukssimulator og fysiske besøk

- I forbindelse med vår søknad om visningskonsesjon, har Måsøval Fiskeoppdrett ambisjon om å etablere verdens første simulator for oppdrettsproduksjon, forteller Monicha Seternes, Miljø- og uviklingsleder i Måsøval Fiskeoppdrett. Havbrukssimulatoren og visningssenteret er tenkt inn i Blått Kompetansesenter på Sistranda.Havbrukssimulatoren vil bestå av et visningsrom utformet som fôringsstasjonen på fôrflåten, med store visningsflater bak vinduene slik at man ser ut på et simulert anlegg.- Både fôringskontroll og anlegget en ser ut vinduene vil gjenskape et fysisk visningsanlegg slik at de besøkende vil kunne kjenne seg igjen, sier Seternes.

Simulatoren vil benyttes i sammenheng med besøk på et fysisk visningsanlegg og vil kunne gi de besøkende muligheten til å oppleve en full produksjonssyklus i løpet av ca. 45 min. Dette er det ingen andre visningsanlegg som kan tilby i dag.- Det fysiske anlegget vil være viktig for at de besøkende skal kunne få den fulle opplevelsen av  hvordan det er på et anlegget, så sammen med simulatoren vil dette kunne gi oss en unik mulighet til å presentere næringen på en innovativ og spennende måte til et bredt publikum, slår miljø- og utviklingslederen fast.Simulatoren skal foruten informasjon og kunnskapsformidling til publikum også kunne brukes i opplæring av ansatte i oppdrettsselskaper og elever i den videregående skolen.

Virtuelle 3D briller

Som et ledd i arbeidet med havbrukssimulatoren og visningssenteret, har de i ett års tid, samarbeidet med NTNU og masterstudent Anders Bøe, for å utvikle en «mini-havbrukssimulator» som tar i bruk Oculus Rift - virtuelle 3D briller.

Anders Bøe har utviklet det virtuelle minisimulatoren for Måsøval fiskeoppdrett.

- Denne har barn og ungdom på Frøya fått være med på å teste, blant annet under Laksefestivalen denne uka, sier Seternes.

Visuell smakebit

Med minisimulatoren på plass, vil det bli utviklet et markedsføringsprogram i samarbeid med sentrale reiselivsaktører.Her er det allerede inngått spennende intensjonsavtaler både lokalt og sentralt, og målet er å nå ut til et bredt publikum både i inn- og utland.Elever ved naturbruk og ansatte her ved Måsøval Fiskeoppdrett AS har vært i prosessen sammen med Anders i utviklingen av simulatoren.

Skjermbilde fra videoen øverst i nettsaken. Med de virtuelle 3D brillene på, kan du svømme med laksen i mærene.

- Den er på ingen måter ferdig, men vi er absolutt imponert over det arbeidet Anders har gjort, sier Seternes.Øverst i nettsaken kan du få en visuell smakebit på det som blir å se i 3D-brillene, men Seternes presiserer at Youtube-videoen ikke viser ferdig produkt og at det stadig blir gjort kontinuerlige forbedringer.

Venter svar på søknad i juni

Måsøval Fiskeoppdrett fikk i første omgang avslag på sin søknad om visninskonsesjon på grunn av nærheten til visningsanlegget på Hitra, men har anket avslaget og venter svar i løpet av juni.- Vårt konsept er etter vår mening ikke i konkurranse med visningssenteret på Hitra, - jeg vil heller påstå at vi sammen vil kunne gi utfylle hverandre og gi publikum et bredt og spennende tilbud, avslutter Seternes.