Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) drar i slutten av mai i gang en fjortendagers landsdekkende kampanje for oppmerksomhet rundt hjerneslag. Lokalforeninga på Frøya har hengt seg på, og vil ved siden av å ha stands, invitere til et åpent møte om tema.

- Det skjer i samarbeid med frivilligsentralen, og møtet vil holdes der. Det vil være åpent for alle, og målgruppen er folk som har hatt slag, pårørende, og folk som er i risikogruppen for å få slag. Ett tema blir om hvordan man kommer seg tilbake til hverdagen etter hjerneslag. Det vil være både lege og fysioterapaut tilstede i møtet og som skal snakke om tema, forteller leder i Frøya LHL, Åse Kristiansen.